WIZARD (THUẬT SĨ) ĐĂNG KÝ CỦA SIGNAL START -

Thiết lập chi tiết hồ sơ của bạn

Thông tin này sẽ không được chia sẻ công khai và chỉ nhằm mục đích hành chính.

This name will be used for invoices and payments. Make sure it is correct.
Vui lòng nhập Email của bạn
Vui lòng nhập một mật khẩu
Vui lòng Xác nhận mật khẩu của bạn.
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Register with Facebook
Register with Google

Kết nối tài khoản giao dịch của bạn

Dữ liệu tài khoản của bạn được lưu theo định dạng hoàn toàn mã hóa với bảo mật tối đa.

In order to have a signal rank, a signal must:

  • Have 30 days of trading or 50 trades.
  • At least $100 balance.

Moreover, please note a signal's rank may become pending for several reasons:

  • Deposits or withdrawals during open trades (it is prohibited since it skews the risk management of followers).
  • High risk trading (heavy losses, high gains in a short period of time).
  • Inactive account or signal.

Hoàn thành thanh toán (, #)

Phí dịch vụ bao gồm kết nối tài khoản của bạn với Signal Start. Việc đăng ký vào hệ thống này được lập hóa đơn riêng rẽ.
Cung cấp giới hạn thời gian cho những người theo tín hiệu! Hãy thử nghiệm dịch vụ của chúng tôi trong 1 tuần chỉ với số tiền $1 (thay vì $25 mỗi tháng)!

1 Week Service Fee

$1