Có gì mới
 • Tháng Mười Một 15 , 2023

  Xác nhận tài khoản

  As part of our efforts to improve the service, we are introducing account verification. A verified account means the account has trading privileges. Verified accounts will display a check icon next to their signal name on the signal page.
 • Tháng Sáu 18 , 2023

  Weekend Trading

  Trading during the weekends (such as crypto) is now fully supported.
 • Tháng Ba 15 , 2023

  New Simulator Page

  You can now simulate the different signals with different setups to create what-if scenarios and adjust to your preferred settings.
 • Tháng Một 15 , 2023

  New Withdrawal Options

  Signal providers can now withdraw with Payeer, Advcash, PerfectMoney, Epay, Tether ERC-20, Tether TRC-20
 • Tháng Một 9 , 2023

  Unlink/Link trades

  You can now individually unlink (and link back) any trade opened by a signal. This offers you the possibility to take control of specific trades and manage it on your own.
 • Tháng Một 1 , 2023

  New Withdrawal Options

  Signal providers can now withdraw with Wire Transfer (EUR)
 • Tháng Mười Một 27 , 2022

  Additional Search Settings

  The signal search settings now include Trade length field.
 • Tháng Mười Một 2 , 2022

  New Payment Options

  You can now pay with Crypto, Advcash, Mir, QIWI, Unionpay and more.
 • Tháng Tư 12 , 2022

  Additional Chart Data

  Gain charts now include data points that represent deposits (green) and withdrawals (red). Moreover, trading data before the connection to Signal Start is marked with a gray background.
 • Tháng Hai 02 , 2022

  Phone Verification

  All providers are now required to undergo a phone verification.
 • Tháng Mười 17 , 2021

  Signal Provider Restrictions

  In order to improve the quality of signals, systems using non regulated brokers or with a balance of less than $100 will not be ranked.
 • Tháng Mười Một 24 , 2020

  Additional Search Settings

  The signal search settings now include Trades per month, leverage, monthly, profit factor and broker fields.
 • Tháng Tám 10 , 2020

  Increased Security - 2FA

  You can now enable 2 factor authentication (2FA) in your settings area for enhanced account security. This will allow to login to your account only with your login details combined with a dynamic code generated with the google authenticator app on your mobile device (Android/iOS).
 • Tháng Một 12 , 2020

  Facebook and Google Login

  You can now login with your Facebook or Google account.
 • Tháng Chín 22, 2019

  New Payment Method

  ePayments are now supported as an additional payment method.
 • Tháng Tám 18, 2019

  Signal Provider Restrictions

  In order to improve the quality of signals, demo accounts or accounts with leverage over 1:500 will not be accepted.
 • Tháng Tư 10, 2019

  MetaTrader 5 Support

  You can now connect and copy MetaTrader 5 accounts (with MetaTrader 4 accounts and vice versa).
 • Tháng Năm 20, 2018

  Copy existing trades

  You can now turn off the option to copy existing trades when subscribing to a signal (default on).
 • Tháng Tư 17, 2018

  Ranking Algorithm Improved

  Ranking now excludes losing systems as well as very high risk systems.
 • Tháng Hai 01, 2017

  Search Bar

  You can now search signals by their name using the real-time search bar at the top of the page.
 • Tháng Mười Hai 12, 2016

  Ranking Algorithm Improved

  The ranking algorithm has been improved so better systems are ranked higher.
 • Tháng Mười Hai 05, 2016

  Real Time Ticker

  Signal Start homepage now shows a real-time ticker with the recent trades as well as copied trades count (visible when logged out).
 • Tháng Chín 20, 2016

  Signal Start Widgets

  You can now create a widget for each of your signals (signal provider) with a predetermined color set or any color combination you wish, using the color settings. Moreover, you will see detailed metrics per each signal widget for the number of impressions and clicks, per date.
 • Tháng Tám 21, 2016

  Other Signals By Trader

  You can now view other signals offered by the same trader at the bottom of each signal page (if any).
 • Tháng Bảy 31, 2016

  New Payment Method

  Credit Cards are now accepted as another payment method.
 • Tháng Bảy 11, 2016

  Unlimited Payment Requests

  A signal provider can now withdraw any amount of times per month (a fee of 2% will apply) - keep in mind that the first withdrawal per month is completely free.
 • Tháng Bảy 05, 2016

  New Trading Settings

  You can now ignore buy/sell trades by configuring it in the signal settings screen.
 • Tháng Sáu 08, 2016

  cTrader Support

  cTrader is now fully supported (you can copy signals from MetaTrader4 to cTrader and from cTrader to MetaTrader4).
 • Tháng Sáu 05, 2016

  New Watchlist Feature

  We've added a new watchlist feature (currently available in the website) with which you can easily keep track of your signals as well as keep private notes on.
  A signal can be added to your watchlist by clicking 'Add To Watchlist' button in the signal's page; these signals will appear in your dashboard and 'My Accounts' page.
 • Tháng Ba 28, 2016

  New Features

  We've added several features:
  • Micro (1 lot=1,000 units) and Mini (1 lot=10,000) accounts are now specified as such, below the signal name.
  • A minimal balance which is required to follow a signal based on your multiplier settings now shows in the settings.
 • Tháng Hai 24, 2016

  Signal Start Is Now Available In 15 Languages

  The website and the android app are now available in 15 languages:
 • Tháng Hai 01, 2016

  Giao diện người dùng đã nâng cấp

  Giờ đây bạn có thể xem riêng yêu cầu thanh toán trong khu vực hóa đơn cho tài khoản và tín hiệu riêng của bạn. Mỗi yêu cầu thanh toán cho một tín hiệu trong tài khoản người đăng kí cũng như thông báo đăng kí đã được đơn giản hóa.
 • Tháng Một 25, 2016

  Ứng dụng Android Mới

  Sau 5 tháng phát triển sâu rộng, chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành ứng dụng Android với đầy đủ tính năng. Tải nó về tại Cửa hàng Google Play.
 • Tháng Mười Hai 21, 2015

  CFD / Định kích cỡ lô giao dịch tương lai

  Việc tính toán CFD và kích cỡ lô giao dịch tương lai đã được tối ưu hóa để hỗ trợ các thiết lập khác nhau giữa các nhà môi giới khác nhau.
 • Tháng Mười Một 29, 2015

  Hạn mức rút tiền

  Due to a very high number of withdrawal requests per day, a new limit has been set to ensure a fast withdrawal experience - you can withdraw once per month. Important to note that there are no fees for the first PayPal withdrawal.
 • Tháng Chín 20, 2015

  Công thức xếp hạng

  Một công thức xếp hạng độc quyền đã được phát triển để giúp bạn tìm thấy những tín hiệu giao dịch tốt nhất. Mỗi tín hiệu bây giờ đã có một thứ hạng và trang Signals hiện đang xếp các tín hiệu theo thứ bậc theo mặc định trong (thay vì ngày tạo).
  Công thức này có thể được điều chỉnh theo thời gian khi cần thiết.
 • Tháng Chín 20, 2015

  Các giao dịch một phần được hỗ trợ đầy đủ

  Các giao dịch một phần được hỗ trợ đầy đủ. Với phiên bản trước, các giao dịch một phần được đóng hoàn toàn và mở lại ở mức giá gốc (khi có thể) - bây giờ các giao dịch được đóng một phần trong tài khoản của bạn, cung cấp bản sao chính xác của các giao dịch.
 • Tháng Tám 24, 2015

  Trượt biểu tượng

  Bây giờ bạn có thể thiết lập một mức trượt tùy chỉnh cho mỗi biểu tượng trong tài khoản của bạn (theo mặc định, mức trượt được thiết lập ở 3 pip).
 • Tháng Tám 17, 2015

  Vô hiệu hoá việc đồng bộ hóa Cắt lỗ/Chốt lời

  Bây giờ bạn có thể vô hiệu hóa giá trị cắt lỗ và chốt lời để tránh đồng bộ hóa với tín hiệu của bạn - rất hữu ích nếu bạn muốn sử dụng mức cắt lỗ/chốt lời riêng của bạn.
 • Tháng Tám 10, 2015

  Vô hiệu hóa các biểu tượng đang nhập

  Bây giờ bạn có thể vô hiệu hóa các biểu tượng cụ thể để tránh tải vào tài khoản trong trường hợp nhà môi giới của bạn hạn chế số lượng các công cụ bằng cách chủ động nhập (ví dụ FXCM có giới hạn là 40 công cụ).
 • Tháng Bảy 26, 2015

  Mô hình Thanh toán cho những người cung cấp thay đổi

  Mô hình thanh toán cho người cung cấp tín hiệu thay đổi từ mức $ 25 lệ phí hàng tháng thành phí cài đặt một lần là $ 25.
 • Tháng Bảy 21, 2015

  Đặc tính Sơ đồ hóa biểu tượng

  sơ đồ hóa bất kỳ công cụ nào trong tài khoản của bạn theo tín hiệu. Ví dụ, sơ đồ hóa DAX30 theo GER30 (Signal Start tự động sơ đồ hóa Ngoại tệ và Vàng / Bạc).
  Bạn cũng hãy sử dụng tính năng này để giao dịch một hậu tố khác trên tài khoản của bạn.
 • Tháng Bảy 20, 2015

  Chính sách hoàn lại tiền được cập nhật

  Chính sách hoàn tiền đã được mở rộng và cải thiện. Hoàn lại tiền một phần bây giờ có thể được thực hiện.
 • Tháng Bảy 6, 2015

  Hỗ trợ các Tài khoản FIFO (nhập trước xuất trước)

  Các tài khoản FIFO (nhập trước xuất trước) bây giờ được hỗ trợ đầy đủ, bạn có thể sao chép các tài khoản FIFO bằng các tài khoản không phải FIFO và ngược lại.
 • Tháng Bảy 5, 2015

  Khuyến mãi mới

  Một đợt khuyến mại mới đã được triển khai, trong đó phí dịch vụ được chào chỉ ở mức 1$ cho tuần đầu tiên.
 • Tháng Sáu 15, 2015

  Signal Start được triển khai

  Sau một năm phát triển và hợp tác chặt chẽ với Myfxbook.com, dịch vụ Signal Start được triển khai cùng với một đợt khuyến mãi cho 500 khách hàng đầu tiên - tháng đầu tiên chỉ với 1 $ (phí dịch vụ).