Turbo Trader Signals
Thứ hạng #537, Thực tế, GBP, Axi , 1:400 , MetaTrader 4 , $30/Month
Turbo Trader Signals
Thứ hạng #537, Thực tế, GBP, Axi, 1:400, MetaTrader 4, $30/Month

Daily Trading

Target price and stop loss on each trade.
Minimum Deposit: $1,200 USD / £1,200 GBP.
Target 10% - 20% return per month

Sơ đồ khoản thu được
5 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: £152.94
 • Vốn cổ phần: (100.00%) £152.94
 • PL thả nổi: £0
 • Tiền ký quỹ: £600
 • Số tiền rút: £826.84
 • Các giao dịch: 122
 • Pips: 4,626.1
 • Số tiền giành được: 49%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 6h 29m
 • Các lô: 2.69
 • Hệ số lợi nhuận: 1.46
 • Hàng ngày: 0.28%
 • Hàng tháng: 8.86%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 20
 • Mức kỳ vọng: 37.9 Pips / £3.11
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
25.02.2021 18:09:05 25.02.2021 18:36:34 NAS100.FS Mua 0.02 13061.16000 - 13152.00000 13073.00000 -79.0 -22.39 27m -12.77%
25.02.2021 18:06:26 25.02.2021 18:08:22 NAS100.FS Bán 0.02 - - 13112.00000 13157.00000 -45.0 -12.56 1m -6.68%
25.02.2021 16:32:15 25.02.2021 16:38:38 NAS100.FS Mua 0.02 13188.87000 13283.29000 13230.00000 13284.00000 54.0 15.32 6m +8.88%
25.02.2021 14:29:48 25.02.2021 15:30:13 XAUUSD.PRO Bán 0.02 1798.30000 1780.42000 1789.40000 1780.39000 901.0 12.66 1h 0m +7.92%
24.02.2021 16:33:20 24.02.2021 16:47:42 NAS100.FS Bán 0.02 13227.25000 12918.22000 13095.00000 13093.00000 2.0 0.42 14m +0.26%
24.02.2021 16:30:32 24.02.2021 16:32:16 NAS100.FS Bán 0.02 13100.00000 13071.98000 13064.00000 13100.00000 -36.0 -10.31 1m -6.07%
24.02.2021 15:14:34 24.02.2021 15:43:29 XAUUSD.PRO Bán 0.02 1808.96000 1798.85000 1804.40000 1798.82000 558.0 7.82 28m +4.83%
22.02.2021 18:05:10 22.02.2021 20:55:13 NAS100.FS Bán 0.02 13383.40000 13176.09000 13289.00000 13384.00000 -95.0 -26.84 2h 50m -14.21%
19.02.2021 18:05:03 19.02.2021 19:09:25 NAS100.FS Mua 0.02 13647.64000 13731.34000 13689.00000 13648.00000 -41.0 -11.77 1h 4m -5.87%
18.02.2021 19:18:48 18.02.2021 20:23:21 NAS100.FS Mua 0.02 13535.82000 13594.50000 13536.00000 13587.00000 51.0 14.82 1h 4m +7.98%
Trang của 13
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.