Scalp Pepper Signals
Thứ hạng #30, Thực tế, EUR, Pepperstone , 1:500 , MetaTrader 4 , $39/Month
Scalp Pepper Signals
Thứ hạng #30, Thực tế, EUR, Pepperstone, 1:500, MetaTrader 4, $39/Month

Scalping on an ECN account. Trading is conducted without various types of grids, averaging, and martingale.

Sơ đồ khoản thu được
6 Giờ trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: €296.77
 • Vốn cổ phần: (100.00%) €296.77
 • PL thả nổi: €0
 • Tiền ký quỹ: €70.02
 • Số tiền rút: €0.02
 • Các giao dịch: 153
 • Pips: 464.5
 • Số tiền giành được: 75%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 3h 17m
 • Các lô: 14
 • Hệ số lợi nhuận: 2.36
 • Hàng ngày: 0.76%
 • Hàng tháng: 25.45%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 26
 • Mức kỳ vọng: 3 Pips / €1.48
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
16.04.2021 00:01:01 16.04.2021 03:00:57 EURUSD Mua 0.11 1.19707 1.19747 1.19697 1.19705 0.8 0.16 2h 59m +0.05%
15.04.2021 23:00:01 16.04.2021 00:29:06 EURAUD Mua 0.20 - 1.54450 1.54370 1.54450 8.0 8.65 1h 29m +3%
15.04.2021 00:02:00 15.04.2021 02:18:05 CHFJPY Bán 0.14 118.47500 118.02500 118.09500 118.02400 7.1 6.88 2h 16m +2.45%
12.04.2021 23:06:01 13.04.2021 00:45:45 EURAUD Mua 0.19 - 1.56280 1.56240 1.56280 4.0 3.25 1h 39m +1.17%
08.04.2021 23:35:23 09.04.2021 02:00:00 EURCAD Mua 0.19 1.49348 1.49739 1.49648 1.49723 7.5 7.87 2h 24m +2.92%
08.04.2021 23:11:35 09.04.2021 00:07:56 EURAUD Mua 0.18 - 1.55739 1.55659 1.55745 8.6 8.42 56m +3.22%
08.04.2021 00:08:43 08.04.2021 00:55:22 EURAUD Mua 0.17 - 1.55959 1.55879 1.55964 8.5 8.37 46m +3.31%
07.04.2021 00:37:34 07.04.2021 01:33:24 EURUSD Mua 0.09 1.18410 1.18760 1.18710 1.18730 2.0 1.05 55m +0.42%
31.03.2021 00:13:49 31.03.2021 02:06:53 EURAUD Mua 0.18 1.53937 1.54275 1.54267 1.54210 -5.7 -7.59 1h 53m -2.92%
31.03.2021 00:02:53 31.03.2021 02:05:06 EURUSD Mua 0.09 1.16882 1.17189 1.17182 1.17190 0.8 0.14 2h 2m +0.05%
Trang của 16
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
61 Scalp IC Markets 641.5% 1,248.2 23.2% 520 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 1y 8m Tháng ba 30, 2021
133 Infernos 1,490.61% 925.9 29.4% 325 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 1y 8m Tháng mười 12, 2020
143 InScalp 283.41% 856.8 11.7% 220 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 10m 7d Tháng mười hai 7, 2020