QM Frequency Signals
Thứ hạng #26, Thực tế, GBP, VantageFX , 1:500 , MetaTrader 4 , $45/Month
QM Frequency Signals
Thứ hạng #26, Thực tế, GBP, VantageFX, 1:500, MetaTrader 4, $45/Month

Using a variety of custom indicators we look for swing points in the markets. The trades are then split up into frequencies and once our target has been reached trading is stopped until the following month.

For optimum results please use Raw ECN account with 1:500 leverage and recommended minimum deposit $1,000.

Disclaimer: I would recommend that no individual signs up to more than 1 of our signals for leverage reasons apart from our QM Night Trade system which will be available soon.

Sơ đồ khoản thu được
9 Giờ trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: £7,264.86
 • Vốn cổ phần: (100.00%) £7,264.86
 • PL thả nổi: £0
 • Tiền ký quỹ: £3,000
 • Số tiền rút: £4,216.7
 • Các giao dịch: 306
 • Pips: 2,735
 • Số tiền giành được: 81%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1h 19m
 • Các lô: 148.46
 • Hệ số lợi nhuận: 8.6
 • Hàng ngày: 0.91%
 • Hàng tháng: 31.19%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 44
 • Mức kỳ vọng: 8.9 Pips / £27.72
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
02.03.2021 11:52:33 02.03.2021 12:07:09 GBPUSD+ Bán 0.71 - - 1.38705 1.38598 10.7 49.84 14m +0.69%
02.03.2021 11:53:02 02.03.2021 12:07:08 GBPJPY+ Bán 0.71 - - 148.24800 148.16600 8.2 34.32 14m +0.48%
02.03.2021 11:59:40 02.03.2021 12:07:08 GBPUSD+ Bán 0.71 - - 1.38684 1.38603 8.1 36.52 7m +0.51%
02.03.2021 11:59:57 02.03.2021 12:07:07 GBPJPY+ Bán 0.71 - - 148.21400 148.16800 4.6 17.07 7m +0.24%
02.03.2021 05:44:58 02.03.2021 06:40:30 GBPJPY+ Bán 0.70 - - 148.33300 148.31200 2.1 5.01 55m +0.07%
02.03.2021 05:45:08 02.03.2021 06:40:30 EURJPY+ Bán 0.70 - - 128.40000 128.44100 -4.1 -24.26 55m -0.34%
02.03.2021 05:45:57 02.03.2021 06:40:30 GBPJPY+ Bán 0.70 - - 148.36000 148.31200 4.8 17.75 54m +0.25%
02.03.2021 05:45:53 02.03.2021 06:40:29 EURJPY+ Bán 0.70 - - 128.41600 128.44200 -2.6 -17.17 54m -0.24%
02.03.2021 05:51:40 02.03.2021 06:40:28 GBPUSD+ Bán 0.70 - - 1.38925 1.38826 9.9 45.02 48m +0.64%
02.03.2021 05:51:54 02.03.2021 06:40:28 EURUSD+ Bán 0.70 - - 1.20254 1.20225 2.9 9.72 48m +0.14%
Trang của 32
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
23 Quant Code Compound 124.38% 1,337.6 10.4% 139 Thực tế Đang tải... Đang tải... $45 4m 7d Tháng một 12, 2021