Pips Buffet Signals
Thứ hạng #207, Thực tế , USD, Tickmill , 1:500 , MetaTrader 4 , $75/Month
Pips Buffet Signals
Thứ hạng #207 , Thực tế , USD , Tickmill , 1:500 ,MetaTrader 4, $75/Month

All trades with Fix TP and SL.
Not EA.
Drawdown goal less 15% All year long
Risk to Reward at least 1:2
Holds position overnight if its a swing trade.

Use Low Spread broker for best result.

Sơ đồ khoản thu được
13 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $2,998.46
 • Vốn cổ phần: (99.70%) $2,989.43
 • PL thả nổi: -$9.03
 • Tiền ký quỹ: $2,000
 • Số tiền rút: $0
 • Các giao dịch: 635
 • Pips: 22,668.5
 • Số tiền giành được: 72%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 8h 3m
 • Các lô : 29.55
 • Hệ số lợi nhuận: 1.35
 • Hàng ngày: 0.32%
 • Hàng tháng: 9.87%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 159
 • Mức kỳ vọng: 35.7 Pips / $1.58
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
08.08.2022 10:58:07 08.08.2022 12:53:29 GBPUSD Bán 0.05 - - 1.21188 1.20778 41.0 20.26 1h 55m +0.68%
08.08.2022 05:43:12 08.08.2022 12:53:16 GBPUSD Bán 0.05 - - 1.20699 1.20776 -7.7 -4.09 7h 10m -0.14%
08.08.2022 10:18:47 08.08.2022 12:53:16 GBPUSD Bán 0.05 - - 1.21070 1.20776 29.4 14.46 2h 34m +0.49%
03.08.2022 10:35:04 03.08.2022 11:30:27 GBPUSD Bán 0.04 - - 1.21940 1.21943 -0.3 -0.32 55m -0.01%
03.08.2022 11:13:14 03.08.2022 11:30:27 GBPUSD Bán 0.04 - - 1.22019 1.21944 7.5 2.80 17m +0.09%
03.08.2022 11:15:59 03.08.2022 11:30:26 GBPUSD Bán 0.04 - - 1.22055 1.21945 11.0 4.20 14m +0.14%
03.08.2022 07:11:42 03.08.2022 10:23:29 XAUUSD Bán 0.02 - - 1768.56000 1767.10000 146.0 2.78 3h 11m +0.09%
03.08.2022 07:11:39 03.08.2022 10:23:28 XAUUSD Bán 0.02 - - 1768.54000 1767.10000 144.0 2.74 3h 11m +0.09%
03.08.2022 06:07:54 03.08.2022 10:23:27 XAUUSD Bán 0.02 - - 1766.86000 1766.97000 -11.0 -0.36 4h 15m -0.01%
03.08.2022 06:08:06 03.08.2022 10:23:27 XAUUSD Bán 0.02 - - 1766.91000 1767.10000 -19.0 -0.52 4h 15m -0.02%
Trang của 64
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
63 MyFxbook Recommended Signal 40.94% 1,821.5 11.7% 464 Thực tế Đang tải... Đang tải... $75 2m 27d Tháng Sáu 30, 2022
- Triple R Sure Win 67.95% 22,338.6 16.1% 1178 Thực tế Đang tải... Đang tải... $75 5m 2d Tháng Năm 30, 2022