Misstigo Signals
Thứ hạng #514, Thực tế, USD, XM , 1:500 , MetaTrader 4 , $50/Month
Misstigo Signals
Thứ hạng #514, Thực tế, USD, XM, 1:500, MetaTrader 4, $50/Month

Our trading style is conservative. We are looking for 30% target per month.
Be careful, I don’t recommend to trade any index if you don’t have at least $3000. If your balance is about $500 to $1000, I recommend you to use lot siza 0.01 to 0.02.

Sơ đồ khoản thu được
12 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $6,677.03
 • Vốn cổ phần: (83.09%) $5,548.24
 • PL thả nổi: -$1,128.79
 • Tiền ký quỹ: $2,594.94
 • Số tiền rút: $2,497.73
 • Các giao dịch: 1,172
 • Pips: 59,096.7
 • Số tiền giành được: 78%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 17h 26m
 • Các lô: 209.98
 • Hệ số lợi nhuận: 1.46
 • Hàng ngày: 0.82%
 • Hàng tháng: 27.82%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 107
 • Mức kỳ vọng: 50.4 Pips / $5.88
The equity includes a credit of $377.77.
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
26.02.2021 06:52:24 26.02.2021 07:31:51 GOLD Mua 0.10 1763.73000 1799.30000 1767.98000 1761.01000 -697.0 -69.70 39m -0.98%
26.02.2021 02:50:04 26.02.2021 05:25:17 GBPJPY Bán 0.20 - - 148.33400 148.53000 -19.6 -36.98 2h 35m -0.52%
25.02.2021 20:31:10 25.02.2021 20:31:19 GOLD Bán 1.00 - - 1775.86000 1775.73000 13.0 13.00 9s +0.18%
25.02.2021 20:19:27 25.02.2021 20:19:41 GOLD Mua 1.00 - - 1778.23000 1778.52000 29.0 29.00 14s +0.41%
25.02.2021 20:12:26 25.02.2021 20:15:10 GOLD Mua 0.10 - - 1770.06000 1770.36000 30.0 3.00 2m +0.04%
25.02.2021 12:04:24 25.02.2021 20:04:06 EURUSD Bán 1.00 - 1.21690 1.22186 1.22040 14.6 146.00 7h 59m +2.09%
25.02.2021 12:03:03 25.02.2021 20:03:49 EURUSD Bán 0.10 - 1.21800 1.22196 1.22028 16.8 16.80 8h 0m +0.24%
25.02.2021 12:03:01 25.02.2021 20:02:47 EURUSD Bán 0.10 - 1.22000 1.22197 1.22000 19.7 19.70 7h 59m +0.28%
25.02.2021 19:36:33 25.02.2021 19:37:02 GOLD Mua 0.10 - - 1775.83000 1775.98000 15.0 1.50 29s +0.02%
24.02.2021 19:06:47 25.02.2021 19:26:52 US30CASH Bán 1.00 - - 31818.00000 31610.00000 208.0 200.21 1d +2.97%
Trang của 120
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
- Vargoth -99.9% 17,737.1 99.9% 394 Thực tế Đang tải... Đang tải... $30 7m 28d Tháng một 13, 2021