InScalp Signals
Thứ hạng #48, Thực tế, USD, AMarkets , 1:200 , MetaTrader 5 , $39/Month
InScalp Signals
Thứ hạng #48, Thực tế, USD, AMarkets, 1:200, MetaTrader 5, $39/Month

Scalping on an ECN account. Trading is conducted without various types of grids, averaging, and martingale.

Sơ đồ khoản thu được
17 Phút trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $193.53
 • Vốn cổ phần: (100.00%) $193.53
 • PL thả nổi: $0
 • Tiền ký quỹ: $200
 • Số tiền rút: $397.46
 • Các giao dịch: 184
 • Pips: 753.7
 • Số tiền giành được: 77%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1h 10m
 • Các lô: 11.9
 • Hệ số lợi nhuận: 3.6
 • Hàng ngày: 0.45%
 • Hàng tháng: 14.35%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 20
 • Mức kỳ vọng: 4.1 Pips / $2.12
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
03.03.2021 00:25:24 03.03.2021 02:14:36 EURUSDB Mua 0.05 - 1.20871 1.20866 1.20874 0.8 0.15 1h 49m +0.08%
01.03.2021 00:58:22 01.03.2021 01:24:13 EURAUDB Mua 0.05 1.56129 - 1.56489 1.56122 -36.7 -14.45 25m -6.96%
01.03.2021 00:16:05 01.03.2021 01:04:13 GBPCADB Bán 0.04 - 1.77380 1.77517 1.77387 13.0 3.89 48m +1.91%
26.02.2021 00:13:24 26.02.2021 02:19:39 CHFJPYB Bán 0.03 - 117.33400 117.40400 117.32800 7.6 1.99 2h 6m +0.99%
25.02.2021 01:19:34 25.02.2021 05:45:08 CHFJPYB Bán 0.04 - - 116.79100 116.89700 -10.6 -4.20 4h 25m -2.04%
23.02.2021 00:12:43 23.02.2021 01:08:32 CHFJPYB Bán 0.04 - - 117.14000 117.20100 -6.1 -2.52 55m -1.21%
22.02.2021 00:28:17 22.02.2021 00:48:36 EURAUDB Mua 0.05 - 1.54015 1.53975 1.54017 4.2 1.40 20m +0.68%
22.02.2021 00:02:15 22.02.2021 00:14:14 EURAUDB Mua 0.05 - 1.54013 1.53933 1.54014 8.1 2.94 11m +1.44%
18.02.2021 23:17:51 19.02.2021 01:49:03 CHFJPYB Bán 0.03 - - 117.94800 117.96300 -1.5 -0.60 2h 31m -0.29%
17.02.2021 00:00:02 17.02.2021 04:12:37 EURUSDB Mua 0.05 - - 1.21084 1.20921 -16.3 -8.40 4h 12m -3.94%
Trang của 19
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
47 Scalp Pepper 161.43% 323.2 21.6% 122 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 4m 29d Tháng một 28, 2021
121 Infernos 1,090.36% 786.7 29.4% 288 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 1y 7m Tháng mười 12, 2020