ZhangLi PAMM Signals
Thứ hạng #6, Thực tế, USD, Alpari INT , 1:500 , MetaTrader 4 , $68/Month
ZhangLi PAMM Signals
Thứ hạng #6, Thực tế, USD, Alpari INT, 1:500, MetaTrader 4, $68/Month

I come from Shanghai, China. I have more than 10 years of trading experience. Combination of fundamentals and technology, manual operation, Copy of the ratio of the funds of $4,000 to 0.1 lot , DD target <20% , monthly income target 20-30% , Please be patient and follow, good luck!

Sơ đồ khoản thu được
10 Giờ trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $11,762.19
 • Vốn cổ phần: (100.00%) $11,762.19
 • PL thả nổi: $0
 • Tiền ký quỹ: $8,786.13
 • Số tiền rút: $5,413.93
 • Các giao dịch: 440
 • Pips: 7,086.2
 • Số tiền giành được: 78%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1d
 • Các lô: 58.24
 • Hệ số lợi nhuận: 3.23
 • Hàng ngày: 0.98%
 • Hàng tháng: 33.92%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 63
 • Mức kỳ vọng: 16.1 Pips / $19.07
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
05.03.2021 22:01:17 - - Ký quỹ - - - 50.00 - -
05.03.2021 16:46:18 05.03.2021 18:02:21 EURAUD Mua 0.30 1.53988 1.56251 1.55106 1.55381 27.5 62.10 1h 16m +0.53%
05.03.2021 16:38:50 05.03.2021 18:02:20 EURAUD Mua 0.30 1.53985 1.56164 1.55127 1.55380 25.3 57.04 1h 23m +0.49%
05.03.2021 16:38:55 05.03.2021 18:02:18 EURAUD Mua 0.30 1.53981 1.56176 1.55120 1.55381 26.1 58.88 1h 23m +0.51%
05.03.2021 16:38:42 05.03.2021 18:02:17 EURAUD Mua 0.30 1.53976 1.56163 1.55125 1.55362 23.7 53.37 1h 23m +0.46%
05.03.2021 17:11:15 05.03.2021 18:02:16 AUDUSD Bán 0.30 0.76880 - 0.76899 0.76668 23.1 68.56 51m +0.6%
05.03.2021 17:11:06 05.03.2021 18:02:15 AUDUSD Bán 0.30 0.76868 - 0.76923 0.76660 26.3 78.16 51m +0.69%
05.03.2021 17:10:44 05.03.2021 18:02:13 AUDUSD Bán 0.30 0.76866 - 0.76901 0.76658 24.3 72.16 51m +0.64%
05.03.2021 17:10:34 05.03.2021 18:02:12 AUDUSD Bán 0.30 0.76865 - 0.76900 0.76649 25.1 74.56 51m +0.67%
05.03.2021 06:27:00 05.03.2021 12:48:31 AUDUSD Bán 0.20 0.77072 - 0.77107 0.76651 45.6 90.71 6h 21m +0.82%
Trang của 53
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.