Stormcatch Signals
Thứ hạng #41, Thực tế, EUR, Capital Way Group , 1:200 , MetaTrader 4 , $89/Month
Stormcatch Signals
Thứ hạng #41, Thực tế, EUR, Capital Way Group, 1:200, MetaTrader 4, $89/Month

BOT trading 24 hours a day. No human interference, Low drawdown target, low risk target. Trading EURUSD and XBTUSD.

Sơ đồ khoản thu được
1 Hour ago
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: €32,627.36
 • Vốn cổ phần: (92.08%) €30,043.88
 • PL thả nổi: -€2,583.48
 • Tiền ký quỹ: €29,000
 • Số tiền rút: €26,855.08
 • Các giao dịch: 2,361
 • Pips: 7,047,280.8
 • Số tiền giành được: 69%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1d
 • Các lô: 2,058.44
 • Hệ số lợi nhuận: 2.73
 • Hàng ngày: 0.45%
 • Hàng tháng: 14.35%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 118
 • Mức kỳ vọng: 2,984.9 Pips / €22.9
The equity includes a credit of €5,000.
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
03.03.2021 13:45:28 05.03.2021 06:30:07 XBTUSD Mua 0.60 - - 51468.08000 47117.27000 -435081.0 -2194.66 1d -5.51%
03.03.2021 16:04:35 05.03.2021 06:28:50 XBTUSD Bán 0.60 - - 51016.19000 47150.93000 386526.0 1928.81 1d +5.09%
03.03.2021 14:15:19 05.03.2021 06:26:57 XBTUSD Mua 0.30 - - 51043.69000 47122.87000 -392082.0 -989.43 1d -2.54%
03.03.2021 16:04:35 05.03.2021 06:22:58 XBTUSD Bán 0.60 - - 51016.19000 47258.99000 375720.0 1874.53 1d +5.07%
03.03.2021 19:43:01 05.03.2021 06:19:59 XBTUSD Bán 0.60 - - 50684.01000 47358.83000 332518.0 1657.63 1d +4.69%
03.03.2021 14:15:19 05.03.2021 06:19:41 XBTUSD Mua 0.60 - - 51043.69000 47276.91000 -376678.0 -1901.44 1d -5.1%
04.03.2021 14:51:36 04.03.2021 15:06:05 XBTUSD Bán 0.30 - - 49361.72000 49151.19000 21053.0 52.47 14m +0.14%
03.03.2021 16:04:35 04.03.2021 14:56:33 XBTUSD Bán 0.60 - - 51016.19000 49514.19000 150200.0 740.30 22h 51m +2.03%
03.03.2021 14:15:22 04.03.2021 14:56:13 XBTUSD Mua 0.60 - - 51043.69000 49482.07000 -156162.0 -786.82 1d -2.11%
04.03.2021 13:45:57 04.03.2021 14:50:39 XBTUSD Bán 1.50 - - 49629.77000 49453.06000 17671.0 220.19 1h 4m +0.61%
Trang của 238
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 2