MKT Signals
Thứ hạng #78, Thực tế, USD, WELTRADE , 1:500 , MetaTrader 4 , $30/Month
MKT Signals
Thứ hạng #78, Thực tế, USD, WELTRADE, 1:500, MetaTrader 4, $30/Month

Торговля основана на накоплении и распределении реальных объемов CME .
Учитываются сильные опционные уровни и их экспирация.
Учитываются так же недельные контрольные зоны. ( NKZ )
Данная торговая система расчитана на среднесрочную и внутридневную торговлю .

Sơ đồ khoản thu được
6 Phút trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $924.68
 • Vốn cổ phần: (72.08%) $666.48
 • PL thả nổi: -$258.2
 • Tiền ký quỹ: $754.09
 • Số tiền rút: $0
 • Các giao dịch: 58
 • Pips: 4,842.1
 • Số tiền giành được: 74%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1d
 • Các lô: 0.99
 • Hệ số lợi nhuận: 3.69
 • Hàng ngày: 0.70%
 • Hàng tháng: 23.32%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 19
 • Mức kỳ vọng: 83.5 Pips / $4.67
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
19.02.2021 09:49:08 25.02.2021 17:10:01 XAUUSD Mua 0.01 - - 1772.18000 1775.10000 292.0 2.67 6d +0.29%
24.02.2021 18:29:27 25.02.2021 08:00:07 XAUUSD Bán 0.03 1815.83700 - 1796.18000 1800.88000 -470.0 -14.18 13h 30m -1.51%
24.02.2021 18:24:32 24.02.2021 18:29:20 XAUUSD Mua 0.02 1780.00000 - 1797.32000 1796.11000 -121.0 -2.42 4m -0.26%
24.02.2021 17:32:11 24.02.2021 18:24:20 XAUUSD Bán 0.03 1801.44400 1750.00000 1791.09000 1797.47000 -638.0 -19.14 52m -2%
24.02.2021 17:05:11 24.02.2021 17:13:41 XAUUSD Mua 0.01 1783.00000 - 1787.77000 1788.46000 69.0 0.69 8m +0.07%
23.02.2021 19:01:42 24.02.2021 04:42:22 XAUUSD Mua 0.01 - - 1808.29000 1811.41000 312.0 3.08 9h 40m +0.32%
19.02.2021 05:30:42 19.02.2021 08:53:37 XAUUSD Mua 0.03 - - 1769.43000 1770.31000 88.0 2.64 3h 22m +0.28%
18.02.2021 17:33:52 19.02.2021 03:06:10 XAUUSD Mua 0.02 1765.00000 - 1775.53000 1764.93000 -1060.0 -21.29 9h 32m -2.19%
15.02.2021 10:11:40 16.02.2021 06:14:14 EURUSD Mua 0.03 - - 1.21438 1.21431 -0.7 -0.44 20h 2m -0.05%
11.02.2021 10:48:58 12.02.2021 16:07:56 XAUUSD Bán 0.02 1856.32900 1750.00000 1842.06000 1818.24000 2382.0 47.62 1d +5.15%
Trang của 7
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
567 Diamond Tools 197.24% 23,766.3 93.3% 175 Thực tế Đang tải... Đang tải... $50 8m 26d Tháng 8 19, 2020