Infernos Signals
Thứ hạng #133, Thực tế, USD, AMarkets , 1:200 , MetaTrader 4 , $39/Month
Infernos Signals
Thứ hạng #133, Thực tế, USD, AMarkets, 1:200, MetaTrader 4, $39/Month

Night scalping on ECN account. Trading is conducted without martingale.

Sơ đồ khoản thu được
5 Giờ trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $129.1
 • Vốn cổ phần: (100.00%) $129.1
 • PL thả nổi: $0
 • Tiền ký quỹ: $369.54
 • Số tiền rút: $1,029.78
 • Các giao dịch: 325
 • Pips: 925.9
 • Số tiền giành được: 78%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1h 15m
 • Các lô: 19.41
 • Hệ số lợi nhuận: 4.89
 • Hàng ngày: 0.44%
 • Hàng tháng: 14.13%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 15
 • Mức kỳ vọng: 2.8 Pips / $2.43
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
16.04.2021 00:03:36 16.04.2021 02:45:58 EURUSDB Mua 0.05 1.19695 1.19735 1.19685 1.19695 1.0 0.25 2h 42m +0.19%
15.04.2021 23:06:23 16.04.2021 02:00:18 EURAUDB Mua 0.04 1.54370 1.54440 1.54360 1.54423 6.3 1.57 2h 53m +1.23%
12.04.2021 23:02:10 13.04.2021 00:45:50 EURAUDB Mua 0.05 - 1.56275 1.56247 1.56276 2.9 0.64 1h 43m +0.51%
12.04.2021 00:38:52 12.04.2021 02:14:26 EURCADB Mua 0.05 1.49112 1.49155 1.49102 1.49111 0.9 0.10 1h 35m +0.08%
12.04.2021 00:54:20 12.04.2021 01:33:40 EURAUDB Bán 0.02 1.56189 1.55699 1.56199 1.56189 1.0 0.05 39m +0.04%
12.04.2021 00:08:05 12.04.2021 01:32:09 GBPUSDB Mua 0.07 1.36900 1.37100 1.37095 1.37060 -3.5 -2.80 1h 24m -2.17%
12.04.2021 00:48:04 12.04.2021 01:17:56 GBPCADB Mua 0.03 1.71760 1.71855 1.71750 1.71747 -0.3 -0.23 29m -0.18%
12.04.2021 00:05:22 12.04.2021 00:18:47 EURAUDB Bán 0.02 1.56629 1.56109 1.56189 1.56127 6.2 0.85 13m +0.66%
08.04.2021 23:12:38 09.04.2021 02:00:02 EURCADB Mua 0.03 1.49370 1.49742 1.49670 1.49720 5.0 0.89 2h 47m +0.7%
08.04.2021 23:11:35 09.04.2021 00:10:25 EURAUDB Mua 0.04 - 1.55741 1.55661 1.55757 9.6 2.57 58m +2.05%
Trang của 34
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
30 Scalp Pepper 323.96% 464.5 21.6% 153 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 6m 11d Tháng một 28, 2021
61 Scalp IC Markets 641.5% 1,248.2 23.2% 520 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 1y 8m Tháng ba 30, 2021
143 InScalp 283.41% 856.8 11.7% 220 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 10m 7d Tháng mười hai 7, 2020