Gold Scalper King Signals
Thứ hạng #155, Thực tế , USD, IC Markets , 1:500 , MetaTrader 5 , $35/Month
Gold Scalper King Signals
Thứ hạng #155 , Thực tế , USD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, $35/Month

Raw account recommended. (Master use ICMarkets)
One shot XAU/USD. All orders use stop loss.
Recommend Balance $500
Target per month 30-35%

Big loss due to uncertainty in the market. EUR and JPY reached their lowest point. Should be recovered in around 1-2 month. Will lower the price of the subscription for the people who wants to recover together.

Sơ đồ khoản thu được
1 phút trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $776.19
 • Vốn cổ phần: (99.55%) $772.67
 • PL thả nổi: -$3.52
 • Tiền ký quỹ: $511.68
 • Số tiền rút: $0
 • Các giao dịch: 104
 • Pips: 10,151
 • Số tiền giành được: 97%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 7h 22m
 • Các lô : 3.09
 • Hệ số lợi nhuận: 2.1
 • Hàng ngày: 0.64%
 • Hàng tháng: 21.09%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 21
 • Mức kỳ vọng: 97.6 Pips / $2.54
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
08.08.2022 07:00:00 08.08.2022 08:23:12 XAUUSD Bán 0.04 1773.00000 - 1773.44000 1773.01000 43.0 1.44 1h 23m +0.19%
05.08.2022 14:00:00 05.08.2022 14:45:41 XAUUSD Mua 0.05 1786.97000 - 1785.25000 1786.87000 162.0 7.74 45m +1.01%
04.08.2022 18:00:00 04.08.2022 19:22:06 XAUUSD Mua 0.04 - - 1785.90000 1790.88000 498.0 19.64 1h 22m +2.63%
04.08.2022 13:00:00 04.08.2022 16:03:04 XAUUSD Bán 0.05 1778.99000 - 1779.77000 1778.99000 78.0 3.54 3h 3m +0.48%
04.08.2022 11:00:00 04.08.2022 13:18:33 XAUUSD Mua 0.04 1778.87000 - 1773.11000 1778.74000 563.0 22.24 2h 18m +3.08%
04.08.2022 05:00:00 04.08.2022 08:37:22 XAUUSD Mua 0.04 - - 1768.27000 1772.31000 404.0 15.88 3h 37m +2.25%
02.08.2022 22:00:00 03.08.2022 06:30:31 XAUUSD Mua 0.05 1767.70000 - 1766.45000 1767.69000 124.0 5.41 8h 30m +0.77%
02.08.2022 15:00:00 02.08.2022 15:23:00 XAUUSD Mua 0.03 - - 1778.74000 1782.09000 335.0 9.83 23m +1.42%
01.08.2022 19:34:13 - - Ký quỹ - - - 41.06 - -
01.08.2022 14:26:44 - - Ký quỹ - - - 45.97 - -
Trang của 12
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
439 Infinite Money 10.56% 2,391 30.7% 105 Thực tế Đang tải... Đang tải... $49 4m 12d Tháng Năm 13, 2022
- Money Glitch 315.99% 117,766.5 66.1% 1162 Thực tế Đang tải... Đang tải... $49 3m 10h Tháng Sáu 1, 2022