XuanThuyet Signals
Thứ hạng #213, Thực tế, USD, LiteForex , 1:500 , MetaTrader 4 , $45/Month
XuanThuyet Signals
Thứ hạng #213, Thực tế, USD, LiteForex, 1:500, MetaTrader 4, $45/Month

Target Profit 20% Monthly.
Recommended 5000$.

Happy and Safe Trading!

Sơ đồ khoản thu được
34 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $25,013.53
 • Vốn cổ phần: (97.88%) $24,482.23
 • PL thả nổi: -$531.3
 • Tiền ký quỹ: $20,399.3
 • Số tiền rút: $109,635.28
 • Các giao dịch: 1,913
 • Pips: 17,619.9
 • Số tiền giành được: 70%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 17h 14m
 • Các lô: 1,805.59
 • Hệ số lợi nhuận: 1.39
 • Hàng ngày: 0.39%
 • Hàng tháng: 12.39%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 137
 • Mức kỳ vọng: 9.2 Pips / $58.83
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
26.02.2021 07:53:16 26.02.2021 09:28:55 GBPUSD. Bán 0.10 - - 1.39541 1.39395 14.6 14.60 1h 35m +0.06%
26.02.2021 04:25:11 26.02.2021 09:28:32 GBPUSD. Bán 0.10 - - 1.40172 1.39394 77.8 77.80 5h 3m +0.31%
23.02.2021 17:37:35 26.02.2021 07:46:36 GBPJPY. Bán 0.10 - - 148.27400 148.20800 6.6 3.45 2d +0.01%
24.02.2021 15:01:00 26.02.2021 07:46:32 GBPJPY. Bán 0.20 - - 149.52900 148.22800 130.1 240.58 1d +0.97%
23.02.2021 19:26:07 26.02.2021 07:46:13 BTCUSD Bán 0.10 - 42000.00000 47582.00000 46023.00000 1559.0 154.10 2d +0.63%
23.02.2021 17:37:12 26.02.2021 07:46:05 BTCUSD Bán 0.10 - 42000.00000 48566.00000 46015.00000 2551.0 253.30 2d +1.04%
26.02.2021 03:06:16 26.02.2021 04:48:48 XAUUSD. Mua 0.15 1764.00000 1778.00000 1769.61000 1774.62000 501.0 75.15 1h 42m +0.31%
24.02.2021 16:35:21 26.02.2021 01:04:19 US30. Bán 0.10 - - 31516.00000 31380.00000 136.0 112.16 1d +0.47%
24.02.2021 17:12:38 26.02.2021 01:04:15 US30. Bán 0.10 - - 31452.00000 31383.00000 69.0 45.66 1d +0.19%
24.02.2021 17:32:39 26.02.2021 01:04:10 US30. Bán 0.10 - - 31616.00000 31381.00000 235.0 211.16 1d +0.89%
Trang của 200
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
232 BlueWhale Capital 9,409.42% 41,950.5 10.7% 1751 Thực tế Đang tải... Đang tải... $40 4y 2m Tháng mười một 11, 2020
338 Trading S Capital 7,022.55% 40,202.1 24.6% 1979 Thực tế Đang tải... Đang tải... $50 4y 2m Tháng 8 4, 2020
580 FiveStars 578.65% 13,440.8 47.8% 688 Thực tế Đang tải... Đang tải... $40 1y 9m Tháng một 29, 2021