Sicuro Moneta Signals
Thứ hạng #16, Thực tế, USD, Cabana Capital , 1:400 , MetaTrader 4 , Micro , $69/Month
Sicuro Moneta Signals
Thứ hạng #16, Thực tế, USD, Cabana Capital, 1:400, MetaTrader 4, Micro , $69/Month

It is a Semi-automated, mild grid strategy trading mostly in major FX pairs. Trading is based on price action patterns, pending news and general market trends. Once the system detects overbought/oversold levels, trades are opened counter-trend until profit targets are reached.

Advanced risk control measures are implemented in the strategy to maintain profitability. It is constantly monitored by the strategy operator.

Sơ đồ khoản thu được
27 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $9,091.92
 • Vốn cổ phần: (83.20%) $7,564.14
 • PL thả nổi: -$1,527.78
 • Tiền ký quỹ: $1,200
 • Số tiền rút: $0
 • Các giao dịch: 568
 • Pips: 10,481.9
 • Số tiền giành được: 84%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1d
 • Các lô: 46.18
 • Hệ số lợi nhuận: 5.74
 • Hàng ngày: 0.75%
 • Hàng tháng: 25.19%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 71
 • Mức kỳ vọng: 18.5 Pips / $13.89
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
25.02.2021 11:56:17 25.02.2021 12:20:32 EURJPY Mua 0.10 - 129.74000 129.64000 129.74000 10.0 9.42 24m +0.1%
04.02.2021 16:05:35 22.02.2021 10:18:48 CHFJPY Bán 0.10 - 117.51800 116.68200 117.51800 -83.6 -79.03 17d -0.88%
05.02.2021 14:13:10 22.02.2021 10:18:48 CHFJPY Bán 0.10 - 117.51800 116.97700 117.51800 -54.1 -51.14 16d -0.57%
10.02.2021 11:39:20 22.02.2021 10:18:48 CHFJPY Bán 0.10 - 117.51800 117.37000 117.51800 -14.8 -13.99 11d -0.16%
12.02.2021 08:55:58 22.02.2021 10:18:48 CHFJPY Bán 0.10 - 117.51800 117.69500 117.51800 17.7 16.73 10d +0.19%
15.02.2021 11:59:00 22.02.2021 10:18:48 CHFJPY Bán 0.10 - 117.51800 118.32000 117.51800 80.2 75.82 6d +0.85%
17.02.2021 05:00:23 22.02.2021 10:18:48 CHFJPY Bán 0.10 - 117.51800 118.66600 117.51800 114.8 108.53 5d +1.21%
19.02.2021 09:55:48 19.02.2021 10:40:13 USDCHF Bán 0.10 - 0.89423 0.89528 0.89423 10.5 11.74 44m +0.13%
16.02.2021 05:14:03 19.02.2021 09:17:56 AUDJPY Mua 0.10 - 82.30800 82.36600 82.30800 -5.8 -5.49 3d -0.06%
16.02.2021 12:39:01 19.02.2021 09:17:56 AUDJPY Mua 0.10 - 82.30800 82.04900 82.30800 25.9 24.52 2d +0.27%
Trang của 57
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 2