Robust Signals
Thứ hạng #4, Thực tế, EUR, AvaTrade , 1:400 , MetaTrader 4 , $97/Month
Robust Signals
Thứ hạng #4, Thực tế, EUR, AvaTrade, 1:400, MetaTrader 4, $97/Month

For any broker ✌
A nice profit target every single day. This strategy is H24 monitored by humans.
Minimum suggested balance is 500$.
Enjoy now our system and start investing!

Sơ đồ khoản thu được
14 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: €1,131.05
 • Vốn cổ phần: (96.43%) €1,090.68
 • PL thả nổi: -€40.37
 • Tiền ký quỹ: €11,952.09
 • Số tiền rút: €13,496.09
 • Các giao dịch: 2,378
 • Pips: -59.6
 • Số tiền giành được: 69%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 11h 39m
 • Các lô: 62.79
 • Hệ số lợi nhuận: 2.09
 • Hàng ngày: 1.03%
 • Hàng tháng: 36.02%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 595
 • Mức kỳ vọng: 0 Pips / €1.12
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
25.02.2021 20:00:02 26.02.2021 08:26:49 USDCAD Bán 0.01 - 1.26054 1.25765 1.26054 -28.9 -1.92 12h 26m -0.17%
26.02.2021 00:00:01 26.02.2021 08:26:49 USDCAD Bán 0.01 - 1.26054 1.26122 1.26054 6.8 0.45 8h 26m +0.04%
26.02.2021 08:00:02 26.02.2021 08:26:49 USDCAD Bán 0.02 - 1.26054 1.26292 1.26054 23.8 3.11 26m +0.28%
26.02.2021 04:00:01 26.02.2021 08:22:36 EURUSD Mua 0.02 - 1.21520 1.21605 1.21520 -8.5 -1.40 4h 22m -0.12%
26.02.2021 08:00:01 26.02.2021 08:22:36 EURUSD Mua 0.03 - 1.21520 1.21356 1.21520 16.4 4.05 22m +0.36%
26.02.2021 04:00:01 26.02.2021 04:20:23 USDCAD Mua 0.01 - 1.26089 1.26025 1.26089 6.4 0.42 20m +0.04%
26.02.2021 00:00:02 26.02.2021 02:11:35 EURUSD Mua 0.02 - 1.21662 1.21598 1.21662 6.4 1.05 2h 11m +0.09%
25.02.2021 20:00:01 25.02.2021 20:22:39 EURUSD Bán 0.02 - 1.21768 1.21832 1.21768 6.4 1.05 22m +0.09%
24.02.2021 20:00:01 25.02.2021 18:31:41 EURUSD Bán 0.02 - 1.21855 1.21464 1.21855 -39.1 -6.60 22h 31m -0.59%
25.02.2021 00:00:02 25.02.2021 18:31:41 EURUSD Bán 0.03 - 1.21855 1.21679 1.21855 -17.6 -4.33 18h 31m -0.39%
Trang của 242
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
- Mini System 250 USD balance 174.81% 1,736 41.2% 626 Thực tế Đang tải... Đang tải... $250 1m 29d Tháng một 8, 2021
- Magnus EA -98.56% -1,666.7 99.5% 1398 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 4m 10d Tháng một 14, 2021
- The Boss EA V2 -99.88% -5,205.3 99.9% 859 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 1m 7d Tháng một 24, 2021
- The Boss EA -99.66% 2,293.3 99.9% 2664 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 5m 8h Tháng một 14, 2021
- Poverty Vaccine EA 99.69% 656.2 53.9% 388 Thực tế Đang tải... Đang tải... $197 1m 7d Tháng một 24, 2021
- Solidus EA -90.9% -2,064.3 95.1% 921 Thực tế Đang tải... Đang tải... $150 2m 20d Tháng mười hai 22, 2020
- Wizard Forex 108.82% 1,091.2 51.5% 356 Thực tế Đang tải... Đang tải... $500 1m 9d Tháng một 24, 2021
- Forex Safe EA -82.7% -648.1 90.3% 679 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 2m 23d Tháng một 18, 2021
- Matrix EA -60.03% 2,254.5 86% 1504 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 4m 18d Tháng một 18, 2021