Mr Conservative Signals
Thứ hạng #548, Thực tế, USD, IC Markets , 1:500 , MetaTrader 5 , $30/Month
Mr Conservative Signals
Thứ hạng #548, Thực tế, USD, IC Markets, 1:500, MetaTrader 5, $30/Month

The signal trades all the major pairs and few crosses.
Timing is very important and because of that, most of the orders are placed outside of any dangerous high-impact news release window.


Our goals:
- keeping a low drawdown (below 25%)
- taking quality trades (we always go for quality, not quantity)
- getting steady and sustainable gains

Requirements:
- minimum balance of $100
- tight spread account / broker

Sơ đồ khoản thu được
1 Hour ago
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $204.49
 • Vốn cổ phần: (100.00%) $204.49
 • PL thả nổi: $0
 • Tiền ký quỹ: $100
 • Số tiền rút: $0
 • Các giao dịch: 300
 • Pips: 683.6
 • Số tiền giành được: 87%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 9h 6m
 • Các lô: 7.01
 • Hệ số lợi nhuận: 1.69
 • Hàng ngày: 0.41%
 • Hàng tháng: 13.01%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 60
 • Mức kỳ vọng: 2.3 Pips / $0.35
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
05.03.2021 03:00:53 05.03.2021 03:00:54 EURUSD Bán 0.03 - - 1.19614 1.19616 -0.2 -0.28 1s -0.14%
04.03.2021 03:00:01 04.03.2021 03:09:09 EURUSD Bán 0.03 - - 1.20600 1.20508 9.2 2.54 9m +1.26%
03.03.2021 00:23:37 03.03.2021 10:01:28 EURCHF Bán 0.17 - - 1.10564 1.10557 0.7 0.10 9h 37m +0.05%
01.03.2021 03:00:01 03.03.2021 09:40:10 EURUSD Mua 0.03 - 1.21007 1.20918 1.21016 9.8 2.45 2d +1.23%
26.02.2021 03:00:03 26.02.2021 06:42:45 EURUSD Bán 0.03 - 1.21484 1.21569 1.21484 8.5 2.33 3h 42m +1.18%
25.02.2021 03:00:00 26.02.2021 02:17:34 EURUSD Bán 0.03 - 1.21536 1.21629 1.21531 9.8 2.71 23h 17m +1.39%
25.02.2021 00:39:21 25.02.2021 01:31:30 USDCAD Bán 0.03 - 1.25123 1.25129 1.25123 0.6 -0.08 52m -0.04%
25.02.2021 00:09:41 25.02.2021 00:39:21 USDCAD Mua 0.03 - 1.25148 1.25128 1.25148 2.0 0.26 29m +0.13%
24.02.2021 01:58:54 24.02.2021 10:32:31 EURCHF Bán 0.03 1.10348 - 1.09998 1.10351 -35.3 -11.90 8h 33m -5.77%
24.02.2021 03:00:01 24.02.2021 03:22:51 EURUSD Mua 0.03 - 1.21638 1.21554 1.21638 8.4 2.30 22m +1.13%
Trang của 31
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
37 Pips Almighty 36.88% 269.5 32.8% 35 Thực tế Đang tải... Đang tải... $30 2m 21d Tháng một 19, 2021
74 ZenShui Mix 199.41% 6,132.7 78.9% 4086 Thực tế Đang tải... Đang tải... $30 5m 9d Tháng mười 13, 2020
606 Solid Pips 12.2% 2,113.4 100% 2921 Thực tế Đang tải... Đang tải... $30 5m 3d Tháng mười một 17, 2020