InwC Signals
Thứ hạng Chờ giải quyết, Thực tế, USD, XM , 1:200 , MetaTrader 4 , $500/Month
InwC Signals
Thứ hạng Chờ giải quyết, Thực tế, USD, XM, 1:200, MetaTrader 4, $500/Month

Swing Trading. Trade on GBPUSD,AUDUSD,EURUSD,USDCHF,USDCAD
ECN or STP
1:100Sơ đồ khoản thu được
45 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $0
 • Vốn cổ phần: (0%) $15.37
 • PL thả nổi: $15.37
 • Tiền ký quỹ: $1,546.71
 • Số tiền rút: $427.65
 • Các giao dịch: 851
 • Pips: 57.9
 • Số tiền giành được: 69%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 5h 53m
 • Các lô: 67.33
 • Hệ số lợi nhuận: 0.85
 • Hàng ngày: -2.73%
 • Hàng tháng: -56.36%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 170
 • Mức kỳ vọng: 0.1 Pips / -$1.3
The equity includes a credit of $15.37.
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
19.02.2021 19:25:20 - - Ký quỹ - - - 427.65 - -
19.02.2021 19:25:20 - - Credit 0.01 - - - -427.65 - -
05.02.2021 19:05:43 19.02.2021 18:37:22 AUDUSD Bán 0.20 - - 0.76602 0.78749 -214.7 -434.23 13d -96.58%
11.02.2021 15:11:39 19.02.2021 14:33:25 AUDUSD Bán 0.45 - - 0.77666 0.78577 -91.1 -416.00 7d -48.06%
10.02.2021 10:55:11 19.02.2021 14:29:45 AUDUSD Bán 0.45 - - 0.77520 0.78529 -100.9 -462.50 9d -34.82%
09.02.2021 21:37:52 19.02.2021 14:23:02 AUDUSD Bán 0.45 - - 0.77370 0.78494 -112.4 -515.05 9d -27.94%
08.02.2021 01:02:42 19.02.2021 14:09:14 AUDUSD Bán 0.30 - - 0.76758 0.78480 -172.2 -523.29 11d -22.11%
09.02.2021 04:14:37 19.02.2021 14:04:52 AUDUSD Bán 0.45 - - 0.77218 0.78464 -124.6 -569.95 10d -19.41%
08.02.2021 17:05:09 19.02.2021 14:03:09 AUDUSD Bán 0.45 - - 0.77065 0.78449 -138.4 -632.85 10d -17.73%
08.02.2021 16:41:15 19.02.2021 12:57:42 AUDUSD Bán 0.45 - - 0.76911 0.78433 -152.2 -694.95 10d -16.3%
Trang của 86
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
- 5pairs 614.85% 2,525.8 19.5% 1270 Thực tế Đang tải... Đang tải... $99 5m 4d Tháng hai 19, 2021