GOLD INVESTMENT EA Signals
Thứ hạng #84, Thực tế , USD, Alpari INT , 1:500 , MetaTrader 4 , $30/Month
GOLD INVESTMENT EA Signals
Thứ hạng #84 , Thực tế , USD , Alpari INT , 1:500 ,MetaTrader 4, $30/Month

EA BASED TRADING WITH SAFE AND CONSISTENT PROFIT
IN CASE OF DRAWDOWN , THE POSITION IS AVERAGED STEPWISE- DONT'T BE BOTHER, IT WILL CLOSE AUTOMATICALLY WITH PROPER RISK MANAGEMENT - KEEP YOUR BALANCE TO SUSTAIN THIS DRAWDOWN.(NON MARTINGALE METHOD).

ONLY TRADE IN XAUUSD (GOLD).
KEEP YOUR LOT SIZE 0.01.
I AM TRADING WITH ALPARI PRO ECN ACCOUNT.


BE PATIENT & ENJOY THE PROFIT & LIVE WITH FINANCIAL FREEDOM.

Sơ đồ khoản thu được
1 phút trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $7,503.2
 • Vốn cổ phần: (93.39%) $7,007.3
 • PL thả nổi: -$495.9
 • Tiền ký quỹ: $4,969.25
 • Số tiền rút: $1,500
 • Các giao dịch: 2,659
 • Pips: 566,395
 • Số tiền giành được: 80%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 20h 57m
 • Các lô : 26.59
 • Hệ số lợi nhuận: 2.2
 • Hàng ngày: 0.71%
 • Hàng tháng: 23.72%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 532
 • Mức kỳ vọng: 213 Pips / $2.05
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
08.08.2022 11:00:00 08.08.2022 13:00:50 XAUUSD Mua 0.01 - 1777.98000 1777.84000 1777.98000 14.0 0.08 2h 0m +0%
08.08.2022 12:00:00 08.08.2022 13:00:50 XAUUSD Mua 0.01 - 1777.98000 1774.12000 1777.98000 386.0 3.80 1h 0m +0.05%
08.08.2022 11:00:01 08.08.2022 13:00:45 XAUUSD Mua 0.01 - 1777.85000 1777.70000 1777.85000 15.0 0.09 2h 0m +0%
08.08.2022 12:00:02 08.08.2022 13:00:45 XAUUSD Mua 0.01 - 1777.85000 1774.00000 1777.85000 385.0 3.79 1h 0m +0.05%
08.08.2022 09:00:02 08.08.2022 10:24:48 XAUUSD Mua 0.01 - 1777.37000 1775.37000 1777.37000 200.0 1.94 1h 24m +0.03%
08.08.2022 09:00:00 08.08.2022 10:24:11 XAUUSD Mua 0.01 - 1777.19000 1775.34000 1777.36000 202.0 1.96 1h 24m +0.03%
08.08.2022 10:00:00 08.08.2022 10:24:11 XAUUSD Mua 0.01 - 1777.19000 1775.04000 1777.36000 232.0 2.26 24m +0.03%
05.08.2022 18:00:00 08.08.2022 08:57:32 XAUUSD Mua 0.01 - 1776.20000 1778.08000 1776.23000 -185.0 -2.00 2d -0.03%
05.08.2022 18:00:01 08.08.2022 08:57:32 XAUUSD Mua 0.01 - 1776.22000 1777.93000 1776.23000 -170.0 -1.85 2d -0.02%
05.08.2022 19:00:00 08.08.2022 08:57:32 XAUUSD Mua 0.01 - 1776.20000 1773.79000 1776.23000 244.0 2.29 2d +0.03%
Trang của 270
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 3