Coherent Signals
Thứ hạng #160, Thực tế, USD, Fidelis Capital Markets , 1:200 , MetaTrader 4 , Micro , $67/Month
Coherent Signals
Thứ hạng #160, Thực tế, USD, Fidelis Capital Markets, 1:200, MetaTrader 4, Micro , $67/Month

Coherent is a semi automated strategy that uses technical tools with an emphasis on Fibonacci ratios to predict market directions. It then optimizes entry points accordingly.

Coherent uses sophisticated risk management tools with predefined risk parameters. The strategy is constantly monitored by the operator.

Sơ đồ khoản thu được
2 Giờ trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $8,291.75
 • Vốn cổ phần: (69.55%) $5,766.83
 • PL thả nổi: -$2,524.92
 • Tiền ký quỹ: $500
 • Số tiền rút: $0
 • Các giao dịch: 589
 • Pips: 10,090.6
 • Số tiền giành được: 81%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1d
 • Các lô: 50.55
 • Hệ số lợi nhuận: 5.15
 • Hàng ngày: 0.83%
 • Hàng tháng: 28.00%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 49
 • Mức kỳ vọng: 17.1 Pips / $13.23
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
04.03.2021 10:31:04 04.03.2021 17:50:39 NZDJPY Mua 0.10 - 78.02700 77.92700 78.02700 10.0 9.30 7h 19m +0.11%
03.03.2021 12:00:35 04.03.2021 10:30:58 NZDJPY Mua 0.10 - 77.93700 78.02800 77.91600 -11.2 -10.44 22h 30m -0.13%
03.03.2021 16:57:06 04.03.2021 10:30:57 NZDJPY Mua 0.10 - 77.93700 77.64500 77.91600 27.1 25.27 17h 33m +0.31%
02.03.2021 15:09:27 03.03.2021 15:05:41 CHFJPY Bán 0.20 - 116.47700 116.36900 116.47700 -10.8 -20.21 23h 56m -0.24%
02.03.2021 18:16:21 03.03.2021 15:05:41 CHFJPY Bán 0.20 - 116.47700 116.68400 116.47700 20.7 38.73 20h 49m +0.47%
01.03.2021 15:48:33 01.03.2021 16:59:40 CHFJPY Bán 0.10 - 116.59500 116.67500 116.59500 8.0 7.50 1h 11m +0.09%
01.03.2021 15:16:59 01.03.2021 15:48:03 CHFJPY Bán 0.10 - 116.64400 116.73800 116.70100 3.7 3.47 31m +0.04%
24.02.2021 19:47:58 01.03.2021 12:07:40 CHFJPY Bán 0.10 118.51600 117.00400 116.68900 117.00400 -31.5 -29.52 4d -0.36%
25.02.2021 11:55:32 01.03.2021 12:07:40 CHFJPY Bán 0.10 - 117.00400 117.07000 117.00400 6.6 6.18 4d +0.08%
25.02.2021 20:06:08 01.03.2021 12:07:40 CHFJPY Bán 0.10 - 117.00400 117.40200 117.00400 39.8 37.29 3d +0.45%
Trang của 59
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1