CJ99 System Signals
Thứ hạng #5, Thực tế , USD, Forex Chief , 1:500 , MetaTrader 4 , $50/Month
CJ99 System Signals
Thứ hạng #5 , Thực tế , USD , Forex Chief , 1:500 ,MetaTrader 4, $50/Month

CJ99 System account using Dracon EA (draconfx) to open order and maintain.
Deposit From : $ 4000
Pair : EURUSD

Please consider my other signal according to your deposit and risk profile.
Thank you.
Happy Trading!

Sơ đồ khoản thu được
2 Phút trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $7,425.28
 • Vốn cổ phần: (99.90%) $7,417.52
 • PL thả nổi: -$7.76
 • Tiền ký quỹ: $1,048
 • Số tiền rút: $0
 • Các giao dịch: 2,602
 • Pips: 8,613.6
 • Số tiền giành được: 69%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 6h 50m
 • Các lô : 63.28
 • Hệ số lợi nhuận: 2.79
 • Hàng ngày: 1.00%
 • Hàng tháng: 34.73%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 372
 • Mức kỳ vọng: 3.3 Pips / $2.28
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
08.08.2022 10:34:03 08.08.2022 12:18:09 EURUSD Bán 0.03 - - 1.02024 1.01781 24.3 7.20 1h 44m +0.1%
08.08.2022 10:34:03 08.08.2022 12:18:09 EURUSD Bán 0.03 - - 1.02024 1.01781 24.3 7.20 1h 44m +0.1%
08.08.2022 05:25:36 08.08.2022 12:18:08 EURUSD Bán 0.02 - - 1.01812 1.01781 3.1 0.56 6h 52m +0.01%
08.08.2022 05:25:36 08.08.2022 12:18:08 EURUSD Bán 0.02 - - 1.01812 1.01781 3.1 0.56 6h 52m +0.01%
08.08.2022 05:25:36 08.08.2022 12:18:08 EURUSD Bán 0.02 - - 1.01812 1.01780 3.2 0.58 6h 52m +0.01%
08.08.2022 10:34:02 08.08.2022 12:18:08 EURUSD Bán 0.03 - - 1.02024 1.01780 24.4 7.23 1h 44m +0.1%
08.08.2022 10:34:03 08.08.2022 12:18:08 EURUSD Bán 0.03 - - 1.02024 1.01781 24.3 7.20 1h 44m +0.1%
08.08.2022 03:15:02 08.08.2022 12:18:07 EURUSD Bán 0.01 - - 1.01612 1.01783 -17.1 -1.74 9h 3m -0.02%
08.08.2022 03:15:02 08.08.2022 12:18:07 EURUSD Bán 0.01 - - 1.01612 1.01782 -17.0 -1.73 9h 3m -0.02%
08.08.2022 03:15:02 08.08.2022 12:18:07 EURUSD Bán 0.01 - - 1.01612 1.01782 -17.0 -1.73 9h 3m -0.02%
Trang của 269
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 1
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
121 CJ99 5X 7.97% 1,462.8 3.1% 245 Thực tế Đang tải... Đang tải... $50 9d 11h Tháng 8 6, 2022
123 CJ99 2X 8.18% 552.9 3.2% 99 Thực tế Đang tải... Đang tải... $50 9d 11h Tháng 8 6, 2022
133 CJ99 1X 12.8% 100.3 5.1% 72 Thực tế Đang tải... Đang tải... $50 11d 11h Tháng 8 6, 2022
150 CJ99 3X 8.79% 716.7 4.6% 149 Thực tế Đang tải... Đang tải... $50 9d 11h Tháng 8 6, 2022