The Boss EA Signals
Thứ hạng Chờ giải quyết, Thực tế, EUR, AvaTrade , 1:400 , MetaTrader 4 , $39/Month
The Boss EA Signals
Thứ hạng Chờ giải quyết, Thực tế, EUR, AvaTrade, 1:400, MetaTrader 4, $39/Month

All systems are constantly monitored by humans.
Check our Top Ten Signal "Robust".

Sơ đồ khoản thu được
33 Giây trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: €29.67
 • Vốn cổ phần: (100.00%) €29.67
 • PL thả nổi: €0
 • Tiền ký quỹ: €36,994.08
 • Số tiền rút: €32,885.93
 • Các giao dịch: 2,664
 • Pips: 2,293.3
 • Số tiền giành được: 73%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 1d
 • Các lô: 553.28
 • Hệ số lợi nhuận: 0.92
 • Hàng ngày: -3.72%
 • Hàng tháng: -67.79%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 533
 • Mức kỳ vọng: 0.9 Pips / -€1.53
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
26.02.2021 00:00:08 26.02.2021 00:17:35 EURUSD Bán 0.01 - 1.21529 1.21593 1.21529 6.4 0.53 17m +1.82%
24.02.2021 22:41:14 25.02.2021 10:29:49 GBPCHF Mua 0.01 1.28275 - 1.28270 1.28275 0.5 0.05 11h 48m +0.17%
24.02.2021 16:25:04 25.02.2021 07:45:20 GBPCHF Mua 0.01 1.28060 - 1.28058 1.28060 0.2 -0.10 15h 20m -0.34%
24.02.2021 01:25:28 24.02.2021 08:15:12 GBPCHF Mua 1.00 - 1.31411 1.28656 1.28248 -40.8 -370.81 6h 49m -92.7%
24.02.2021 01:19:00 24.02.2021 02:04:44 GBPCHF Mua 0.50 1.28361 1.30117 1.28361 1.28361 0.0 0.00 45m +0%
24.02.2021 01:23:26 24.02.2021 01:25:00 GBPCHF Mua 1.00 1.28738 - 1.28738 1.28738 0.0 0.00 1m +0%
24.02.2021 01:11:46 24.02.2021 01:19:46 GBPCHF Mua 1.00 1.28275 - 1.28275 1.28275 0.0 0.00 8m +0%
24.02.2021 00:53:48 - - Rút tiền - - - -37.00 - -
24.02.2021 00:53:08 - - Rút tiền - - - -4500.00 - -
18.02.2021 09:49:34 24.02.2021 00:45:27 GBPJPY Bán 0.20 - - 147.24300 148.80100 -155.8 -248.31 5d -4.79%
Trang của 274
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.
Other signals by this trader
Thứ hạng Tên Lợi Pips Drawdown Các giao dịch Loại Hàng tháng Biểu đồ Giá Tuổi Đã thêm Hành động
4 Robust 321.78% -59.6 35.6% 2378 Thực tế Đang tải... Đang tải... $97 4m 20d Tháng mười hai 29, 2020
- Mini System 250 USD balance 174.81% 1,736 41.2% 626 Thực tế Đang tải... Đang tải... $250 1m 29d Tháng một 8, 2021
- Magnus EA -98.56% -1,666.7 99.5% 1398 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 4m 10d Tháng một 14, 2021
- The Boss EA V2 -99.88% -5,205.3 99.9% 859 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 1m 7d Tháng một 24, 2021
- Poverty Vaccine EA 99.69% 656.2 53.9% 388 Thực tế Đang tải... Đang tải... $197 1m 7d Tháng một 24, 2021
- Solidus EA -90.9% -2,064.3 95.1% 921 Thực tế Đang tải... Đang tải... $150 2m 20d Tháng mười hai 22, 2020
- Wizard Forex 108.82% 1,091.2 51.5% 356 Thực tế Đang tải... Đang tải... $500 1m 9d Tháng một 24, 2021
- Forex Safe EA -82.7% -648.1 90.3% 679 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 2m 23d Tháng một 18, 2021
- Matrix EA -60.03% 2,254.5 86% 1504 Thực tế Đang tải... Đang tải... $39 4m 18d Tháng một 18, 2021