Squidgame Forex Signals
Rank Pending, Real , USD, EXNESS , 1:200 , MetaTrader 4 , $30/Month
Squidgame Forex Signals
Rank Pending , Real , USD , EXNESS , 1:200 ,MetaTrader 4, $30/Month

Kỷ luật và quản lý vốn!
Tín hiệu chỉ rủi ro cao khi giao dịch vào những khung giờ có tin quan trọng nên để hạn chế rủi ro nhà đầu tư có thể dừng copy vào thời điểm này.
Tương lai mong là sẽ luôn giữ được sự kỷ luật nhưng nếu lỡ có thất bại thì chúng ta hãy vui vẻ và cùng nhau bước tiếp.

Gain Chart
1 minute ago
Advanced Statistics
 • Balance: $258.44
 • Equity: (109.80%) $283.77
 • Floating PL: $25.33
 • Deposits: $8,377.05
 • Withdrawals: $7,933.86
 • Trades: 1,713
 • Pips: 93,117.3
 • Won: 74%
 • Avg. Trade Time: 3h 10m
 • Lots : 56.52
 • Profit Factor: 0.98
 • Daily: -3.18%
 • Monthly: -62.01%
 • Trades Per Month 245
 • Expectancy: 54.4 Pips / -$0.11
Monthly Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbols
Activity
Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Close Pips Profit Duration Gain
20.05.2022 01:53:04 - - Deposit - - - 258.44 - -
13.05.2022 13:04:14 - - Deposit - - - 6.17 - -
13.05.2022 01:51:58 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Buy 0.11 - 1832.99200 1825.41000 1807.83000 -1758.0 -193.38 11h 12m -37.53%
13.05.2022 03:22:39 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Buy 0.07 - - 1826.68000 1807.65000 -1903.0 -133.20 9h 41m -41.38%
13.05.2022 07:37:06 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Buy 0.07 - - 1827.49000 1807.80000 -1969.0 -137.80 5h 27m -73.04%
13.05.2022 08:03:12 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Buy 0.04 - - 1824.22000 1807.65000 -1657.0 -66.27 5h 1m -130.3%
13.05.2022 12:53:48 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Sell 0.03 - - 1810.19000 1808.05000 214.0 6.40 10m -41.53%
13.05.2022 13:00:02 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Sell 0.01 - - 1809.82000 1808.05000 177.0 1.77 4m -19.64%
13.05.2022 13:02:55 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Sell 0.01 - - 1808.51000 1808.05000 46.0 0.46 1m -6.35%
13.05.2022 13:03:24 13.05.2022 13:04:13 XAUUSDM Sell 0.02 - - 1808.36000 1808.05000 31.0 0.61 49s -9%
Page of 181
No Open Orders.
Page of 1
Other signals by this trader
Rank Name Gain Pips DD Trades Type Monthly Chart Price Age Added Action
- GoldMaster185 0% 0 0% 0 Real Loading... Loading... $59 Oct 10, 2021